تماس با ما

مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

قم : خیابان صفائیه کوچه ۲۱ چهار راه اول سمت چپ پلاک ۵۰

کد پستی: ۳۷۱۳۷۴۵۱۱۷

صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۷۷۹

شما می توانید با این ایمیل در تماس باشید Info@Eshragh.ir 

راه های ارتباطی با مرکز :

۲۵۳۷۸۳۶۲۸۹ 
۲۵۳۱۱۵۵۱۶۴ 
۳۰۰۰۱۴۴۰۹۰ 

بازاریابی :

احمد رضا سری  ۲۵۳۱۱۵۵۱۴۰

امور مشترکین و نمایندگی ها :

علی محمدی تبار  ۲۵۳۱۱۵۵۱۶۱

امور توزیع :

شاکر نورالهی  ۲۵۳۱۱۵۵۱۶۹

پورتال

پورتال

مهدی کبیر

۲۵۳۱۱۵۵۱۰۱

mahdi.kabir@eshragh.ir

عرضه محصولات

عرضه محصولات

سلمان رمضانی

۲۵۳۱۱۵۵۱۰۴

salman.ramezani@eshragh.ir

روابط عمومی

روابط عمومی

محمدعلی نباتی

۲۵۳۱۱۵۵۱۰۸

mohamadali.nabati@eshragh.ir